శ్రీ శైలపుత్రీ దేవి మహత్యం (నవదుర్గల మహత్యం – 1)

వందే వాంచిత లాభాయ చంద్రార్ధకృత శేఖరాం
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీం యశస్వినీం.
దుర్గా దేవి ప్రధమ రూపంలో శైలపుత్రి నామంతో ప్రఖ్యాతి చెందింది. శైల(పర్వత) రాజైన హిమవంతుని సదనంలో పుత్రికా రూపంలో ప్రభవించడం వల్ల ఈమె శైలపుత్రిగా కూడా వ్యవహరించబడినది. వృషభారూఢురాలైన ఈమె దక్షిణ హస్తంలో త్రిశూలము, వామ హస్తములో పద్మము శోభిల్లూతూ ఉంటాయి. నవదుర్గలలో ప్రధమ దుర్గ ఈమెయే.

shilaputri
పూర్వజన్మలో ఈమె దక్ష ప్రజాపతి పుత్రికగా అవతరించి సతీ అన్న నామముతో పిలువబడినది. శంకరునితో ఈమెకు వివాహమైనది. ఒకానొక సమయములో దక్ష ప్రజాపతి ఓ మహాయాగాన్ని చేశాడు. తమ యాగభాగాలను స్వీకరించవలసినదని అతడు దేవతలందరినీ అహ్వానించాడు కాని శంకరున్ని మాత్రము ఆహ్వానించలేదు. తన తండ్రి ఓ మహాయాగాన్ని చేయబోతున్నాడని ఆలకించిన సతీదేవి మనస్సు యాగానికి వెళ్ళాలని మధనపడసాగింది. తన అభీష్ఠాన్ని ఆమె మహాదేవునికి విన్నవించుకున్నది. సర్వ విషయములు తెలిసిన శంకరుడు “సతీ! నీ తండ్రి ఏ కారణం వల్లనో మనయందు కృధ్ధుడై ఉన్నాడు. తనయాగానికి దేవతలందరిని అహ్వానించాడు కాని కావాలనే మనల్ని పిలువలేదు. పిలవని చోటికి వెళ్ళడం సరి కాదు.” అని అన్నాడు. శంకరుని పలుకులు సతీ దేవికి నచ్చలేదు. తండ్రి యాగాన్ని చూడాలని సోదరీమణులను కలిసి సంభాషించాలని ఆమె తొందరపడసాగినది. ఆమె స్థితిని గమనించిన శంకరుడు పుట్టినింటికి వెళ్ళడానికి అనుమతిని ప్రసాదించాడు.

పితృగృహం చేరిన సతీదేవితో బంధుభాంధవులెవరు మాట్లాడలేదు. కేవలం ఆమె తల్లి మాత్రం ప్రేమగా కౌగలించుకున్నది. అందరికందరూ ఎడమొహం పెడమొహం గా ఉండిపోయారు. అక్క చెల్లెళ్ళ ముఖాలలో వ్యంగ పరిహాస భావాలు కనిపించాయి. పరిజనుల వ్యవహారానికి సతీదేవి మనస్సు తీవ్రంగా గాయపడింది. అంతేకాదు అక్కడ సర్వే సర్వత్ర శంకరుని పట్ల తిరస్కార భావాలు గోచరించాయి. దక్షుడు కృధ్ధుడై ఆమె పట్ల అవమాన జనకంగా ప్రవర్తించి కఠోరంగా భాషించాడు. అదంతా చూసిన సతీదేవి హృదయం క్రోధ సంతప్తమైనది. పతిదేవుని పలుకులు వినక తాను ఇక్కడికి రావడం పొరబాటే అని ఆమె గ్రహించినది.

మహాదేవునకు అక్కడ జరుగుతున్న అవమానన్ని చూసి ఆమె సహించలేకపోయినది. ఆమె తన దేహాన్ని యోగాగ్నిలో భస్మం చేసివేసుకున్నది. పిడుగువంటి విషాద వార్తను వింటూనే శంకరుడు కృధ్ధుడై తన ప్రమధ గణాలను పంపి దక్షుని యాగాన్ని సంపూర్ణంగా ద్వంసం చేయించాడు.
యోగాగ్నిలో దేహాన్ని దగ్ధం చేసికొన్న సతీదేవి ఉత్తర జన్మలో శైలరాజైన హిమవంతునికి పుత్రికగా ప్రభవించినది. అప్పుడే ఆమె శైలపుత్రి నామంతో ఖ్యాతిగాంచినది. పూర్వజనమలో వలెనె ఏమె ఈ జన్మలో కూడా శంకరార్ధింగినిగానే విశేష ఖ్యాతి పొందింది. పార్వతి, హైమవతి స్వరూపంలో దేవతలందరి గర్వాన్ని అణచివేసినది.

దుర్గామాత యొక్క ఈ ప్రధమ స్వరూపం భక్తులకూ, సిధ్ధులకూ సర్వ మంగళములను ప్రసాదించునట్టిది. ఈమె ఉపాసనవల్ల దాంపత్య జీవనంలోని ఒడిదుడుకులు తొలగిపోతాయి. శైలపుత్రీ దేవి చల్లని కరుణాకటాక్ష వీక్షణముల వల్ల సర్వుల జీవితాలలోను శాంతి,సుఖం,సంతోషం,సౌభాగ్యం వెల్లివిరుస్తాయి. శైలపుత్రి దుర్గ యొక్క మహాశక్తులు అనంతాలు. నవరాత్ర పూజలలో మొదటిరోజు శైలపుత్రీ ఉపాసనలు కొనసాగుతుంటాయి. ఈ ప్రధమ దివసోపాసనలో యోగి తన మనస్సును మూలాధార చక్రంలో నిలిపి ఉంచుతాడు. ఇక్కడ నుండియే అతని యోగ సాధన ప్రారంభం అవుతుంది.


శ్రీ శైలపుత్రీ దేవికీ జై

Advertisements

One thought on “శ్రీ శైలపుత్రీ దేవి మహత్యం (నవదుర్గల మహత్యం – 1)

  1. Pingback: నవదుర్గలు | way2back

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s