కలిపురుష నివాస స్థానములు

  1.  మద్యపానం – కలి సంపర్కం ఉండడం చేత అది పుచ్చుకోగానే శుకపికబక రావములన్నీ వస్తాయి. నా అంతటి వాడు లేడన్న అహంకారంతో అవతలి వాడితో కలియబడి దెబ్బలాడతాడు. మద్యపానంలోనుంచి గర్వం వచ్చింది.
  2.  జూదము – జూదం నుండి అసత్యం వచ్చింది.
  3.  స్వేచ్ఛావిహరిణులైన స్త్రీలు – ఒక ప్రవర్తనకు నడవడికి కట్టుబడనటువంటి ఇష్టమొచ్చినట్లు ప్రవర్తించే వాళ్ళు. వాళ్ళే ఇవాళ సందేశాలిచ్చే వాళ్ళు. వాళ్ళే ఇవాళ్ళ ప్రతిచోటా కనపడే వాళ్ళు, వాళ్ళ బొమ్మలే దేశంలో ఎక్కడ చూసినా పెద్దపెద్దవి పెట్టబడతాయి. ఏదైనా దుకాణం ప్రారంభించాలన్నా వాళ్ళే. దేశంలో ఒక గొప్ప విషయం చెప్పాలన్నా వాళ్ళే. ఇక చెప్పేవాడెవడూ లేనట్లు వాళ్ళే అన్నిచోట్లా కనపడుతూ ఉంటారు. వీరి వల్ల పురుషులకు ఉన్మాదముతో కూడిన కామము కలుగుతుంది. దాని వల్ల పురుషుడు కట్టుబాటు వదిలి తిరగడం మొదలవుతుంది. దానివల్ల కర్మబద్ధము కాని కామము ప్రచోదనమై దేశము భ్రష్ఠుపడుతుంది.
  4. వేట యందు హింస: వేట ధర్మము రాజుకి. కలిపురుషుడు ప్రవేశించడం చేత హింసాదృష్టి కోణము పెరుగుతుంది.
  5.  సువర్ణము – శతృత్వం వస్తుంది సువర్ణం వల్ల.

భగవంతుని పాదములు గట్టిగా పట్టుకున్న వాడు తప్ప వేరొకరు కలిపురుష ప్రభావం నుంచి తప్పుకోలేరు. కలిపురుషుని అనుగ్రహాన్ని సక్రమంగా వాడుకోవడం వచ్చినవాడు తరిస్తాడు. భగవద్భక్తి తత్పరుడై జీవితాన్ని గడుపుతుంటే కలిపురుషుడు అనుగ్రహిస్తాడు. త్రికరణ శుద్ధిగా చేసిన సత్సంకల్పములకు కార్యము చేసినట్లుగా ఫలితం వేస్తాడు మన ఖాతాలో. అది భక్తుడైనవాడికి అందే పరమ అదృష్టం. తుమ్మెద తేనె త్రాగినట్లు మానవుడు కలిపురుషుని అనుగ్రహాన్ని పొందగలిగితే అటువంటి మానవుడు ధన్యుడు. కనబడకూడనివి కనపడ్డాయనుకో..కలి పురుషుని ఉద్ధతి అనుకొని కళ్ళుమూసుకొని పరమేశ్వరునికి దణ్ణం పెట్టుకొని వెళ్ళిపో..అది నిన్నేం చేయదు ఇక. సత్సంకల్పం చేస్తే తరించిపోతావు.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s