షోడశోపచార పూజావిధి

మన ఇంటికి వచ్చిన పెద్దలని ఏ విధంగా ఆహ్వానించి మర్యాద చేస్తామో అదే మన ఇష్ట దైవాన్ని కూడా పూజ పరంగా మర్యాద చేయడమే షోడశ (పదహారు) ఉపచారాల విధానం. ఈ విధానం ప్రతీ దేవత పూజలోను పాటించి తీరాలి.

ఆవాహనము: మనస్పూర్తి గా మన ఇంట్లోకి స్వాగతం పలకడం.
ఆసనము: వచ్చినవాళ్ళు కూర్చునేందుకు ఏర్పాటు చేయడం.
పాద్యము: కాళ్ళు కడుగుకునేందుకు నీళ్ళను ఇవ్వడం.
అర్ఘ్యము: చేతులు పరిశుబ్ర పరచడం
ఆచమనీయము: మంచినీళ్ళు ఇచ్చుట
స్నానము: ప్రయానాలసట తొలిగే నిమ్మిత్తం
వస్త్రము: స్నాన అనంతరం – పొడి బట్టలివ్వడం
యజ్ఞోపవీతము: మార్గ మధ్యంలో మైలపడిన – యజ్ఞోపవీతాన్ని మార్చడం
గంధం: శరీరం మీద సుగంధాన్ని చిలకడం
పుష్పం: వాళ్ళు కూడా సుగంధాన్ని ఆస్వాదించే ఏర్పాటు.
దూపము: సుఘంధ మయ వాతావరణాన్ని కల్పించడం
దీపము: పరస్పరం పరిచయానికి అనుకూలత కోసం
నైవధ్యము: తన స్థాయి అనుసరించి – తనకై సాధించిన దానినే ఇష్ట దైవానికి కూడా ఇవ్వడం.
తాంబూలం: మనం భక్తి తో ఇచ్చిన పదార్థాల వల్ల – వారి ఇష్టాయిష్టాలకి కలిగే – లోపాన్ని తొలగించడం
నమస్కారం: గౌరవించడానికి సూచన
ప్రదక్షిణం: ముమ్ముర్తుల వారి గొప్పదనాన్ని అంగీకరించడం.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s