మనసును భ్రమింపజేసే బాహ్య శత్రువులు

లంకను చేరాలనే ఆరాటంతో ఆంజనేయుడు విరామం ఎరుగని ప్రయాణం సాగిస్తున్నాడు. త్వరగా లంకను చేరాలనీ, సీతమ్మ జాడను తెలుసుకోవాలనే తపన తప్ప వేరే ఆలోచన ఆయనకు లేదు. ఏకనిష్ఠతో వెళుతున్న ఆంజనేయునితో ’రా నాయనా!నా ఆతిథ్యం స్వీకరించు. అమృత తుల్యమైన పండ్లను ఆరగించి కొంచెం విశ్రమించిన తరువాత నీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించు’ అని మైనాకుడు ఆహ్వానించాడు. సంకల్పించిన కార్యంలో జాప్యం జరుగుతుందని భావించిన ఆంజనేయుడు ’నేను రామ కార్యార్థమై వెళుతున్నాను. విశ్రాంతి తీసుకోవడానిక నాకు ఇది సమయం కాదు’ అని మైనాకుని ఆతిథ్యాన్ని తిరస్కరించాడు. మనం కూడా జాప్యం లేకుండా ఏ పనినైనా సకాలంలో పూర్తి చేయాలంటే సుఖాలను త్యజించి విరామం లేకుండా పరిశ్రమించాలి.

సముద్రలంఘనంలో మరికొద్ది దూరం వెళ్ళగానే సురస అనే రాక్షసి అడ్డుపడి ’ఆంజనేయా! నీవు నాకు ఇప్పుడు ఆహారంగా కావాలి’ అని అంది. ఆంజనేయుడు సురసకు వినయపూర్వకంగా నమస్కరించి ’అమ్మా! నేను ఇప్పుడు సీతాన్వేషణ కోసం వెళుతున్నాను. ఆ పని పూర్తిచేసుకొని తిరిగివచ్చి నీ కోరిక తప్పక తీరుస్తాను’ అని అన్నాడు. సురస అందుకు అంగీకరించలేదు. ఆంజనేయుణ్ణి మింగాలని తన నోటిని విస్తృతం చేసింది. ఆంజనేయుడు తన శరీరాన్ని ఎంతపెంచితే అంత విశాలంగా సురస తన నోటిని వ్యాపింపజేసింది. అప్పుడు ఆంజనేయుడు సూక్ష్మరూపధారియై సురస విశాలమైన నోటిలోనికి ప్రవేశించి బయటికి వచ్చాడు.

హద్దులు లేకుండా పెరిగే ’ఆశ’యే మనలో ఉన్న సురస. మనం ఎన్ని సుఖాలను అనుభవిస్తున్నా ఎంత సంపాదిస్తున్నా వాటితో తృప్తి చెందకుండా ఇంకా సుఖాలను అనుభవించాలనీ, ధనాన్ని ఆర్జించాలనీ రోజురోజుకీ మనలో పెరిగే ఆశ పేరాశగా మారి మనల్ని మింగేస్తుంది. కాబట్టి కాంచన కాంక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఆంజనేయుడు సూక్ష్మరూపం ధరించినట్లు మన మనోవాంఛల్ని తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడే ఆశ అనే సురస బారినుంచి బయటపడగలం.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s