ఏలినాటి శని

జ్యోతిష్యం అంటే ఎంత నమ్మకం లేని వాళ్ళయినా ఏలినాటి శని గురించి భయపడతారు….

download

ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఏలినాటి శని ముఫ్ఫై ఏళ్ళకొకసారి తప్పక వస్తుంది.ప్రతిసారీ 7 1/2సంవత్సరాలు వుంటుంది. శనిని అస్సలు తిట్టకోవాల్సిన అవసరంలేదు. ఎందుకంటే శని ఆయు కారకుడు. శని మందుడు కనుక తలపెట్టిన పనులను ఆలస్యం చేస్తాడు కానీ అసలు కాకుండా చెయ్యడు. వివాహాలు, ప్రమోషన్లు, ఏ శుభ కార్యాలయినా కేవలం శని మూలంగా ఆగవు. అవి కావటం లేదంటే శనే కాకుండా జాతకంలో ఇంకా వేరే గ్రహ ప్రభావాలుకూడా వున్నట్టు.

ఏలినాటి శని గ్రహ దోష శాంతి విదానం :-

 • 1) మయూరి నీలం ధరించుట.
 • 2) శని జపం ప్రతి రోజు జపించుట.
 • 3) శని కి తిలభిషేకం చేఇంచుట.
 • 4) శివ దేవునకు అభిషేకం ,ప్రతి శనివారం రోజు ఎనిమిది రూపాయలు లేదా ఎనిమిది సంక్య వచ్చే లాగా బ్రాహ్మణుడికికి దానం చేయుట.
 • 5 )శని వారం రోజు నవగ్రహాల ఆలయం లో లేదా శివాలయం లో ప్రసాదం పంచుట.
 • 6) ప్రతి రోజు నువుండలు కాకులకు పెట్టుట వలన.
 • 7) శని వారం రోజు రొట్టి పై నువుల నూనే వేసి కుక్కలకు పెట్టుట వలన.
 • 8 హనుమంతుని పూజ వలన.
 • 9) సుందరకాండ లేదా నల చరిత్ర చదువుట వలన.
 • 10) కాలవలో కానీ నది లో కానీ బొగ్గులు నల్ల నువులు మేకు కలపటం వలన.
 • 11) శని ఎకదాస నామాలు చదువుట వలన ( శనేస్వర ,కోన, పింగల , బబ్రు, కృష్ణ , రౌద్ర ,అంతక , యమ, సౌరి, మంద ,చాయపుత్ర ) ప్రతి రోజు చడువటం వలన.
 • 12) బియపు రవ్వ మరియు పంచదార కలిపి చీమలకు పెట్టుట వలన.
 • 13) ఆవుకు నల్ల చెక్క ప్రతి రోజు పెట్టుట వలన.
 • 14) ప్రతి శని వారం రావి చెట్టుకు ప్రదక్షణం. మరియు నల్ల నువులు మినుములు కలిపిన నీటిని రావి చెట్టుకు పోయటం వలన.
 • 15) ఇనుము తో చేసిన ఉంగరం ధరించుట వలన.
 • 16) చేపలు పట్టే పడవ ముందు బాగం లోని మేకు తో ఉంగరం చేసి ధరించుట వలన.
 • 17) బ్రాహ్మణునకు నల్ల వంకాయ, నల్ల నువులు, మేకు , నల్లని దుప్పటి దానం చేయుట వలన..
 • 18) ప్రతి శని వారం శివాలయం లేదా నవగ్రహలయం ముందు బిచ్చగాలకు ఆహరం పెట్టుట వలన నల్లని దుప్పటి దానం చేయటం వలన .
 • 19) అయ్యప్ప మాలా ధరించుట వలన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కి తల నీలాలు ఇచ్చుట వలన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మాలా ధరించుట వలన.
 • 20) ప్రతి శని వారం వెంకటేశ్వర స్వామి దరసనం శివాలయం లో శివుని దర్సనం హనుమంతుని దర్సనం kala bhirava puja దరసనం వలన శని గ్రహ దోషం శాంతించవచ్చును.ఇందులో అన్నీకాకపోయిన కొన్ని అయిన చేస్తే శని గ్రహాదోషం పోతుంది.983726_383261345113809_200384027_n
Advertisements