శ్రీ వల్లీ సమేత సుబ్రహ్మణ్యస్వామి

సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి, లక్ష్మిదేవి కుమార్తె అయిన శ్రీవల్లీదేవితో వివాహం చెయ్యాలని పార్వతిదేవి మనసు పడిందట. బుద్ధిమంతురాలు, మహాసౌందర్యవతి, పైగా సంపదల తల్లి తనయ శ్రీవల్లి.

ఆ విషయమే తన భర్త అయిన శివభగవానుడితో చెబితే ఆయన నవ్వి ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాడట. దాంతో పార్వతి లక్ష్మిదేవితో విషయం కదిలించింది. ’ మా అమ్మాయిని మీ ఇంటి కోడల్ని చేస్తే మా అమ్మాయికి లభించేదేముంది? మంచుకొండ, రుద్రాక్షమాలలు, ఇంత విభూది తప్ప ’అని పెదవి విరిచేసరికి, పార్వతిదేవి కన్నీటి పర్యంతమై శివునికి విషయం చెప్పి విచారించింది.

అప్పుడు శివుడు తన ఒంటిమీది ఓ రుద్రాక్షనిచ్చి ’ఈ ఎత్తు బరువు తూగే బంగారాన్ని ఇమ్మని అడుగు’ అని పంపిస్తాడు. పార్వతిదేవి శివుడిచ్చిన రుద్రాక్షతో లక్ష్మిదేవిని కలిసి, తన వచ్చిన పని చెబుతుంది. లక్ష్మిదేవి ఆ రుద్రాక్షను ఓ త్రాసు తెప్పించి తూచాలని చూసింది, తన ఒంటిమీది ఆభరణాలేకాదు, తన సంపదనంతా వేసి తూచినా ఆ రుద్రాక్ష తూగక పోయేసరికి ఆ సంపదల తల్లి ఖిన్నురాలైపోతుంది.

’ఇంకా ఇలాంటి రుద్రాక్షలు నా స్వామివద్ద ఎన్నో వున్నాయి’ అని పార్వతి అనేసరికి పశ్చాత్తాపం చెంది తన కుమార్తెను షణ్ముఖునికిచ్చి వివాహం చేస్తుంది. ఆ తర్వాత దేవసేన అనే మరొ యువతితో కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని వివాహం జరుగుతుంది.

Advertisements