కాలిమట్టెలు

స్త్రీలకు వివాహ సమయంలో ‘కాలిమట్టెలు’ తరతరాలుగా వస్తోంది………

స్త్రీలకు వివాహ సమయంలో ‘కాలిమట్టెలు’ తొడుగు సంప్రదాయం తరతరాలుగా వస్తోంది. బంగారం ఖరీదనే కాకుండా … దానిని లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తుంటారు కాబట్టి కాలికి పెట్టరు. అందువలన కేవలం వెండితో మాత్రమే కాలి మట్టెలు తయారు చేయిస్తుంటారు. ఇక వివాహసమయంలో తొడిగిన ఈ మట్టెలను స్రీలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను తీయరు. ఒకవేళ అవి పాతబడి అరిగిపోవడం జరిగితే కొత్తవి తెచ్చుకున్న తరువాత మంచిరోజు చూసి మార్చుకోవడం జరుగుతుంది.

వివాహానికి సంబంధించిన వివిధ ఆచారాలకు అసలైన అర్ధాలు ఉన్నట్టే … కాలి మట్టెలకు కూడా లేకపోలేదు. కాలు బొటనవ్రేలుకు … రెండవ వ్రేలుకు మధ్య ఒరిపిడి జరగడం వలన, రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరగడమే కాకుండా మనో వికారాలు నియంత్రించబడతాయి. ఈ కారణంగానే మట్టెలు బొటన వ్రేలు పక్కన ఉన్న వ్రేలుకు పెడుతుంటారు. పూర్వం గృహస్తులు … సాధువులు … యోగులు మొదలైన వారు పాదుకలు ధరించడంలోని ఆంతర్యం కూడా ఇదే.

భార్యా భర్తలు సమానమైన స్థాయిలో ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోవడానికి, వారి కాపురం ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోవాలనే ఉద్దేశంతోనే మన పూర్వీకులు ఈ విధానాన్ని ఆచారంగా మార్చి మనకి అందించారు.

Advertisements