పితృ దోషం ఎటుల ఏర్పడుతుంది

పితృ దోషం ఉండే వాళ్ళకు జీవితంలో అనేక కష్ట నష్టములు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది పిత్రుదోషం కుటుంబమందు ఎదో ఒక్కరికి సంప్రాప్తించును అసలు పితృ దోషం ఎందుకు వస్తుంది అనేది చూద్దాము.

కుటుంబమున ఎవరో ఒకరు అదే అత్తో మామో చిన్ననో పెదనాన్నో అన్నానో తమ్ముడో చెల్లియో అక్కయో వారికి నిర్దేసించ బడిన ఆయుస్సుకు ముందే ఆత్మాహుతి అంటే ఆత్మ హత్య చేసుకోవడమో ఆక్సిడెంట్ వాళ్ళ చనిపోవడమో లేక ఇతర కారణముల వాళ్ళ ముందే చనిపోతే వారి ఆయుస్సు నిర్దేశించబడిన వరకు ప్రేతత్వములో తిరుగుతో వుంటారు. అలాంటి వారికి అపర కర్మ లేదు చాల తంతు అంటే పరిహారడులు చేసి తర్వాత ప్రేత కర్మ చేయవలసి వుంటుంది. అలా చేయకపోతే ఇక్కడే తిరుగుతూ ఆకలి డప్పులకు అలమటిస్తూ మనలను శపిస్తూ తిరుగుతుంటారు.

ఇలా ఒక కుటుంబంలో ఎన్ని మనదో అపమ్రుత్యు వాత పడ్డ వారి లెక్క మనకు తెలీకుండా వుంటుంది. అలాంటి శాపం వల్లే కుటుంబములో ఏదో ఒక పిల్ల వాడికో లేక పిల్లకో పితృ దోషంతో పుడుతుంటారు. ఇక వారి జీవితం అంట కష్ట మయంగానే వుంటుంది. అసలు ఈ పితృ దోషం తెలుసుకోవలసింది ఎటుల అంటే జాతకంలో రాహు కేతువుల మద్య అన్ని గ్రహములు ఇమిడి వుంటారు. అలాంటప్పుడు అది కాల సర్ప దోషం అని జాతక రీత్యా అంటారు. అది పితృ దోషం వాళ్ళ వస్తుంది. ఈ దోష్సం లేకుండా ఇంట్లో పిల్లలు వుండరు.

కాల సర్ప దోష నివారణకు ముఖ్యమైనది పెద్దలు ఇంట్లో పితరులకు తర్పనాదులు మరియు శ్రాద్హ కర్మలు తప్పకుండ వదలకుండా చేయడం వాళ్ళ కొంత తగ్గుతుంది. మరి రాహు ప్రీతి కొరకు దుర్గను కేతు ప్రీతి కొరకు గణేశుని ప్రార్తించ వలసి వుంటుంది. అందుకే మన శాస్త్ర సంప్రదాయములో కలౌ చండి వినయకౌ అని అంటారు. ఈ రెండు దేవతలు త్వరగా ప్రీతిపాత్రులై మనకు మంచి కలుగ చేస్తారు.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s